Приятели и роднини по дух,

Нашите съмишленици Мария Илиева-Mutzuna и Гергана Панова не спират да разказват за своите вълнения и впечатления от миналите ни фестивали.  Гледайте новата им видео поредица ФЕСТИВАЛНИ РАЗКАЗИ. Техните спомени и преживявания отново ще събудят много от емоциите на вече посветените участници, гости и домакини, а в същото време ще подгреят очакванията и на тези от Вас , на които тепърва им предстои да се потопят в чудната, многопластова атмосфера на предстоящия АНТИКА БЪЛГАРИЯ ФЕСТ – 2017.

Dear Friends and Family in spirit,

Out dear accomplices Maria Ilieva “Mutzuna” and Gergana Panova are prolific in their storytelling of the excitement and impressions of the past year’s Antika festival. You can now watch their new video series named “FESTIVAL STORIES” Their memories and stories will certainly reignite the festive excitement of the dedicated participants of past years’, guests and hosts alike, but will also “warm up” the expectations of those of you who are yet to immerse yourselves in the wonderful, wondrous, multi-faceted atmosphere of the upcoming ANTIKA BULGARIA Fest 2017!

–Таня Костова
АНТИКА БЪЛГАРИЯ – Сан Франциско

–Tanya Kostova
Antika Bulgaria – San Francisco